Nasi lektorzy

W Akademii Językowej Access mamy przyjemność pracować z zespołem wspaniałych lektorów doskonałych metodycznie, energetycznych, z poczuciem humoru, pracowitych, mających ciekawe pomysły na zajęcia i ciągle doskonalących swoje umiejętności.


mgr Andrzej Kurbanow

Od urodzenia mieszkałem w różnych krajach: Ukraina, Mongolia, Gruzja, Niemcy, Polska. Mam duszę podróżnika i zamiłowanie do języków obcych.

Osiągnięcia zawodowe: mgr filologii angielskiej i germańskiej, ukończyłem studia magisterskie stacjonarne na Uniwersytecie im. I. Franka w Żytomierzu. Mam dyplom z czerwonym paskiem.

Jestem nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem maturalnym.

Zdobyłem tytuł nauczyciela z klasą, wygrałem dwa ogólnopolskie konkursy dla nauczycieli języka angielskiego, byłem inicjatorem wielu projektów językowych. Pracuję w charakterze lektora 20 lat.

Przygotowałem woluntariuszy – tłumaczy podczas Mistrzostw Świata i Europy w podnoszeniu ciężarów w Ciechanowie, byłem tłumaczem symultanicznym i konsekutywnym podczas licznych konferencji międzynarodowych i spotkań biznesowych.

Moi uczniowi już sami pracują jako lektorzy lub tłumacze, wygrywają konkursy i olimpiady regionalne i krajowe, posługują się angielskim biegle w pracy lub śmiało zwiedzają świat.

 Znam sekret jak skutecznie się uczyć języków obcych!


mgr Tatiana Malugina

W 2002 r. ukończyłam stacjonarne studia filologiczne na Niżynskim Państwowym Uniwersytecie im. Mikołaja Gogola i uzyskałam tytuł Magister pedagogiki, nauczyciel języka angielskiego, niemieckiego oraz literatury”.

Jestem lektorem, metodykiem, tłumaczem oraz rodzimym użytkownikiem języków rosyjskiego i ukraińskiego, biegle posługuję się angielskim i niemieckim. Uzyskałam Certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na najbardziej zaawansowanym poziomie (C2).

W Polsce mieszkam od 2006r.

Mam 16-letnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych. Moi pierwsi uczniowie są już aktywni zawodowo, niektórzy z nich ukończyli studia filologiczne lub tłumaczeniowe. Z wieloma z nich podtrzymujemy kontakt do dziś i bardzo miło wspominamy lata wspólnej nauki.

Praca z dziećmi to moja pasja, której oddaję się całkowicie. Traktuję dzieci jako równych sobie, a naszą współpracę jako partnerstwo, podczas którego uczy się każdy z uczestników. Najbardziej cieszą mnie osiągnięcia moich uczniów w nauce, na studiach, w konkursach językowych. Wtedy czuję się spełniona zawodowo.

Poza tym interesuje mnie nieustanna praca samodoskonalająca, rozwój zawodowy, psychologia, sport, podróży, literatura polska i światowa. Od kilku lat pogłębiam wiedzę z metodyki wczesnego wspomagania wszechstronnego rozwoju niemowląt i małych dzieci, rozpatruje napisanie pracy doktoranckiej w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych.

Zapraszam Dzieci i Rodziców do owocnej i twórczej współpracy.


mgr Renata Kreft

Studia magisterskie na kierunku filologia w zakresie lingwistyki stosowanej specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa z języka niemieckiego ukończyłam w 2001 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Jestem nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem maturalnym. Ukończyłam wiele różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego. Moi uczniowie zdobywali nagrody na różnych konkursach językowych.

Niektórzy z moich uczniów sami już studiują germanistykę lub pracują zawodowo jako nauczyciele bądź lektorzy.


mgr Anna Łączyńska

Studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Filologiczny, kierunku filologia romańska.

Jestem nauczycielem dyplomowanym, mam uprawnienia egzaminatora maturalnego z języka francuskiego.

Jestem osobą bezkonfliktową, otwartą i ambitnie podchodzącą do powierzonych mi zadań. Cenię punktualność. Jestem dobrym organizatorem pracy, umiejętnie dostosowuję się do nowych okoliczności, łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi.

 


mgr Małgorzata Brzostek

Posiada tytuł magistra filologii angielskiej uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim (nauczyciel mianowany oraz egzaminator maturalny), dyplom licencjata z administracji publicznej, uprawnienia do nauczania podstaw przedsiębiorczości, a także jest doradcą zawodowym.

Od 2004 roku pracuje z uczniami różnych grup wiekowych – od przedszkolaków po dorosłych. Prowadzi liczne kursy współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jako lektor języka angielskiego, jak i nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.

Zainteresowania: podróże, kultura krajów śródziemnomorskich, programy popularnonaukowe oraz przyrodnicze.