Konwersacyjne

Kurs zawiera elementy mówienia, pisania, słuchania i gramatyki. Większość czasu podczas zajęć poświęca się umiejętności MÓWIENIA. Od słuchaczy oczekuje się zaangażowania w zajęcia oraz, dla najlepszych rezultatów, dodatkowo pracy w domu.