Klasyczne

Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania, z podziałem uwzględniającym wiek uczestników. Przed zajęciami jest test lub rozmowa kwalifikacyjna. Zajęcia dla grup odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach odpowiadających słuchaczom. Na początku kursu, lektorzy przeprowadzają w grupie analizę potrzeb i oczekiwań na podstawie której przygotowują plan pracy na semestr. Na zakończenie każdego semestru przeprowadzany jest test końcowy a każdy kursant otrzymuje raport z postępów w nauce.

  • Dla najmłodszych dzieci w wieku 5-6 lat zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut.
  • Dla dzieci w wieku 6-8 lat zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut.
  • Dla dzieci w wieku 9-12 lat zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut.
  • Dla młodzieży 13- 18 lat zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut.
  • Dla dorosłych zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut.

Możliwe są zmiany w planie zajęć po konsultacjach z rodzicami lub dorosłymi.